Actueel 2020-09-21T13:44:11+00:00

Dag van de dialoog. Doet u/jij mee?
Meld je aan via info@swhattem.nl

Klik op de afbeelding om de flyer te lezen.

Maatregelen t.a.v. Coronavirus

Stichting Welzijn Hattem schrapt alle activiteiten  (inclusief huisbezoeken), met uitzondering van onderstaande activiteiten. Deze maatregel geldt voorlopig tot na de zomervakantie 2020. Voor informatie en advies kunt u van maandag t/m donderdag van 9.00 uur – 16.00 uur bellen op 038-4432881 of mailen naar info@swhattem.nl.

Vanaf 3 juli is het jongerencentrum ‘Ons Plekkie’ op de vrijdagavond geopend van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Samen met Het Rode Kruis en gemeente Hattem heeft SWH een Corona hulppunt opgezet. Een centraal punt waar alle inwoners die hulp, praktische ondersteuning of een luisterend oor nodig hebben contact mee op kunnen nemen. U kunt bellen of mailen naar 038-4432881 / coronahulp@swhattem.nl

Spreekuur Op KO€RS weer in de Marke

Vanaf 2 juni zal er elke dinsdagmiddag weer een inloopspreekuur in de Marke zijn van Op KO€RS.  Er zit een vrijwilliger klaar die u helpt met vragen rond administratie of financiën. U bent van harte welkom op dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

Geheugensteunpunt

Ook het Geheugensteunpunt start in juni weer met de inloopactiviteiten. Op maandagochtend van 10.00-12.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie, praatje, of een activiteit.  Wilt u meer informatie? Belt u dan gerust met de coördinator: Ellen Snijder 038 4432881 of mailt u naar hattem@hetgeheugensteunpunt.nl

Andere activiteiten van SWH

ZitFit is vanaf woensdag 1 juli weer gestart van 10.30-11.30 uur in het Atrium in Het Hof van Blom.

Handwerkcafé is inmiddels ook weer opgestart, u bent van harte welkom op de donderdagochtenden van 10.00 – 11.30 uur in De Marke.

Fundag jonge mantelzorgers Hattem op 10 oktober. Meer info 

Hoe en wanneer de andere activiteiten van SWH weer opgestart kunnen gaan worden is nu nog niet helder. De komende periode zullen er verschillende overleggen zijn waarin dit bekeken zal worden.

Natuurlijk zijn er de nodige Corona maatregelen, deze zullen bij binnenkomst duidelijk aangegeven staan. Houd u zich daar goed aan! Alleen dan kunnen we dit bovenstaande in de Marke blijven aanbieden.