Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een initiatief van huisartsen, wijkverpleegkundigen en Stichting Welzijn Hattem. De welzijnscoach van SWH biedt ondersteuning aan patiënten die, soms naast een medisch traject, gebaat zijn bij welzijnsactivering. Hierbij maakt de welzijnscoach gebruik van activiteiten die aangeboden worden door locale partijen, zoals bijvoorbeeld kerken en sportverenigingen.

Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld ouderen die wegens sluimerende eenzaamheid of depressie vaak de huisarts bezoeken, eerder op sociale dan op medische grond. Of mensen die na een operatie eigenlijk passende bewegingsactiviteiten nodig hebben, maar de eerste stap moeilijk zetten.

De huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut of doktersassistente bespreekt de mogelijkheden met de patiënt en geeft een doorverwijzing naar Welzijn op Recept. Vervolgens wordt er bij Stichting Welzijn Hattem een kennismakingsgesprek gehouden. Daarin geeft de patiënt aan waar behoefte aan is. Minder alleen zijn, meer bewegen, andere mensen leren kennen, naar buiten kunnen, vrijwilligerswerk, meer in evenwicht komen: iedereen heeft zijn eigen redenen voor Welzijn op Recept.  Één ding hebben zij gemeen: naast of ná de medische zorg, kunnen zij ook opleven door welzijnswerk.

Voor meer informatie over Welzijn op Recept kun u contact opnemen met Stichting Welzijn Hattem, 038 – 44 32 881 of info@swhattem.nl