Wij zijn er voor iedereen, ook voor jou!

Het jongerencentrum biedt jongeren van 12 tot en met 23 jaar een eigen plek. Vandaar de naam: ‘Ons Plekkie’.
Jongeren zijn geheel vrijblijvend welkom voor een gezellige avond samen met de jongeren opbouwwerker. Er wordt veelal gepoold, gedart, gegamed en gekletst aan de alcoholvrije bar.

Daarnaast zijn er nog diverse andere activiteiten die worden georganiseerd in samenwerking met de jongeren. Denk hierbij aan een zaalvoetbaltoernooi, paintballen of een high tea voor ouderen.

Ook zijn er preventieve activiteiten zoals een bezoek aan de jeugdgevangenis of een verslavingskliniek. Deze grotere activiteiten vinden plaats in de schoolvakanties.

Naast groepsactiviteiten verzorgt het jeugd- en jongerenwerk ook voorlichtingen, advies en persoonlijke begeleiding.

Ook werkt het jeugd- en jongerenwerk nauw samen met verschillende partners zoals de buurtsportcoach en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Kom eens een kijkje nemen!

‘Ons Plekkie’ is geopend op:  Woensdagavond en vrijdagavond van 19:00 tot 21:30 uur, vanaf 12 jaar

Incidenteel kunnen de openingstijden wijzigen in verband met bijzondere activiteiten. Dit en georganiseerde activiteiten worden kenbaar gemaakt via posters in het jongerencentrum en via de onderstaande social media:

  

Jongeren in Hattem kunnen maatje zoeken met Mattie4U

In Hattem begint een maatjesproject voor en door jongeren: Mattie4u. Doel van het project is jongeren enthousiast maken om samen dingen te ondernemen. Een Mattie4U is er in alle soorten en maatjes: om mee te wandelen of te sporten, of, als je je eenzaam voelt, gewoon even wat te drinken en te kletsen. Het project gaat direct van start en wordt uitgevoerd door Stichting Welzijn Hattem.

De lockdown heeft grote impact op jongeren. Zij ervaren gebrek aan structuur en sociale contacten. Dit kan leiden tot mentale problemen bij jongeren. In het kader van het project ‘Jeugd aan zet’ heeft de Rijksoverheid middelen beschikbaar gesteld om jongeren te activeren in deze coronatijd. De gemeente Hattem kan deze middelen inzetten in de vorm van een subsidie en heeft de samenwerking gezocht met Stichting Welzijn Hattem.

Subsidie voor Stichting Welzijn Hattem voor uitvoering

Stichting Welzijn Hattem is aan de slag gegaan met het uitwerken van het idee van het maatjesproject voor jongeren. Op basis van dit plan heeft het college van B&W besloten Stichting Welzijn Hattem te subsidiëren, zodat het plan uitgevoerd kan worden.

Wethouder Martijn Hospers kijkt uit naar dit initiatief: ‘De beperkingen van de coronamaatregelen hebben een grote impact op jongeren. Het is belangrijk dat we met hen in contact blijven en dat we manieren vinden om hen, binnen de geldende maatregelen, actief te laten zijn. SWH heeft hiervoor een mooi plan bedacht en ik hoop dat dit tegemoet komt aan de behoeften van onze Hattemse jongeren.’ Ook Mathilde Stam, directeur van SWH, is enthousiast: ‘Als maatjes elkaar vinden, gebeurt er iets moois!’

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over het project of wil je je als jongere aanmelden voor het project? Neem dan contact op met Stichting Welzijn Hattem via jongerenwerk@swhattem.nl of via de jongerenwerkers Susanne Berends en Hakan Soykan, telefoonnummer 06-2004 6859.

Binnenkort worden er ook flyers uitgedeeld aan scholen, ondernemers, (sport-)verenigingen en netwerkpartners.