Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en intensief voor iemand uit hun omgeving zorgen. Dat kan bijvoorbeeld een partner, kind, ouder, vriend of kennis zijn, vanwege onder meer ziekte, beperking of stoornis.

Mantelzorg

Veel mensen vinden de zorg die ze geven heel vanzelfsprekend. Toch kan dit te veel of te zwaar worden, omdat het vaak veel verantwoordelijkheid, druk of zorgen met zich meebrengt.

Uiteraard is het belangrijk dat de mantelzorger de zorgtaken kan volhouden en kan combineren met andere taken. De geboden zorg wordt namelijk gecombineerd met het eigen leven, gezin, school of werk.

Mantelzorgondersteuning van Stichting Welzijn Hattem kan helpen op diverse gebieden, zoals het geven van informatie, advies en ondersteuning bij onder andere het vinden van de juiste hulp. Om de mantelzorger te ondersteunen kan bij Stichting Welzijn Hattem bijvoorbeeld personenalarmering aangevraagd worden en kan de ondersteuning van Op KO€RS helpen bij het aanvragen van zorg, aanpassingen, hulpmiddelen en andere voorzieningen. Desgewenst worden andere instanties ingeschakeld om de noodzakelijke hulp te bieden. Ook biedt mantelzorgondersteuning een luisterend oor en hulp bij praktische zaken.

Hoe vol is jouw bordje?

Als mantelzorger verzet je bergen werk. Je hebt vaak zelf niet door hoeveel. Terwijl inzicht in wat er allemaal op je bordje ligt, je echt kan helpen. Zo weet je welke activiteiten energie kosten (en opleveren) en wie eventueel kan bijspringen. We helpen je graag dit inzicht te krijgen met BordjeVol!
BordjeVol is een set kaarten met werkbladen, die je spelenderwijs op weg helpen. Je begint met alle activiteiten in kaart te brengen. Je eindigt met een persoonlijk actieplan. Graag lopen we samen deze stappen van BordjeVol met je door. Dit duurt ongeveer anderhalf uur.
BordjeVol brengt inzicht, inspiratie en helpt je mantelzorgtaken beter te organiseren. Neem voor een afspraak contact op met Monique Scholten, steunpuntmantelzorg@swhattem.nl

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg

Klik hier voor de nieuwsbrief najaar 2020