Wonen

Huishoudelijke hulp
zorg-instellingen
huisvesting
Maaltijd-voorziening
Veilig wonen
terug naar overzicht
huishoudelijke hulp

Burenservice (particulier)
Prins Bernhardlaan 5
8051 NZ Hattem
Tel. 06 – 468 441 44
hattem@burenservice.nl
www.burenservice.nl

Saar aan Huis (particulier)
Passende hulp, gezelschap, koken, administratie, boodschappen
Tel. 038 – 200 18 50
zwolle@saaraanhuis.nl
www.saaraanhuis.nl

WMO-loket Gemeente Hattem
Aanvragen huishoudelijk hulp
Tel. 038 – 44 316 16
wmohattem@hattem.nl

huisvesting

Handig geregeld Wapenveld
Langer thuis wonen met aanpassingen
Parkweg 2
8191 JL Wapenveld
Tel. 06 – 167 157 45
www.handiglangerthuiswonen.nl

WMO-loket Gemeente Hattem
Aanpassingen aan uw woning
Tel. 038 – 44 316 16
wmohattem@hattem.nl

Woonstichting Triada
Eperweg 61
8181 EV Heerde
Tel. 0578 – 67 66 66
info@triada.nl
www.triada.nl

Maaltijdvoorziening

De Bongerd
Dagelijks warme en koelvers maaltijden
Bongerd 32
8051 VL Hattem
Tel. 038 – 444 58 51
Locatie De Bongerd
info@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl

veilig wonen

Personenalarmering
Hulp inroepen via personenalarmering (langer veilig thuis wonen)
Stichting Welzijn Hattem
Tel. 038 – 44 328 81
info@swhattem.nl

Risicoscan: hoe veilig is het bij u in huis?
Rode Kruis Hattem
Tel. 06 – 52 66 00 63
hbuerman@rodekruis.nl

Heeft u om medische redenen alarmering nodig? Vraag dan een medische indicatie aan uw huisarts of medisch specialist. Met die indicatie kan uw zorgverzekeraar de personenalarmering vergoeden. Vind het formulier van uw zorgverzekeraar voor de aanvraag (Alarmaanvragen.nl) of kijk op www.regelhulp.nl

zorginstellingen

Intra- en extramuraal wonen met een aanbod van diensten.

De Bongerd
Bongerd 32
8051 VL Hattem
Tel. 038 – 444 58 51
Locatie De Bongerd
info@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl

Driezorg
Hof van Blom 2-82
8051 JS Hattem
Tel. 038 200 11 00
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl

Vérian
Jean Monnetpark 1
7336 BA Apeldoorn
Tel. 088 126 3 126
welkom@verian.nl
verian.nl