Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland zoekt vrijwillige mentoren voor Hattem e.o.

Een mentor is vertrouwenspersoon, begeleider en wettelijk vertegenwoordiger van een volwassene die, door ziekte of gebrek, niet in staat is zelf de regie te voeren over zijn welzijnsbelangen.

Het gaat vooral om beslissingen rond wonen, verzorging, verpleging. De mentor gaat regelmatig op bezoek bij de cliënt thuis, of in een zorginstelling, en overlegt namens de cliënt met bijvoorbeeld arts of andere hulpverleners.

Belangrijke eigenschappen van een mentor zijn: inlevingsvermogen, besluitvaardigheid, in staat zijn om te handelen naar de normen en waarden van de cliënt.

Opleidingsniveau: minimaal MBO4.

De organisatie biedt een introductiecursus, workshops en ondersteuning door de regiocoördinator.

Voor meer informatie: Stichting Welzijn Hattem: info@swhattem.nl of 038 – 44 32 881.