SWH zoekt vrijwilligers voor (incidenteel) tuinonderhoud

Oudere mensen die nog zelfstandig wonen krijgen soms meer moeite hun eigen tuin te onderhouden en zoeken daar dan hulp bij.

Bent u die vrijwilliger met groene vingers en vindt u het leuk daar iemand mee te helpen?

Neem dan contact op met Stichting Welzijn Hattem via 038 – 44 32 881 of mail naar info@swhattem.nl of moniquescholten@swhattem.nl