Werk en mantelzorg

Eén op de 5 werknemers combineert een baan met langdurige of intensieve zorg voor een naaste. Zij staan vaak onder grote druk om alles in hun privésituatie draaiende te houden. Ze zijn vaker ziek. Soms overwegen ze zelfs om te stoppen met werken.

Om deze werknemers gezond en gemotiveerd te houden is een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid zeer belangrijk, zeker ook voor de werkgever.
Het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn Hattem kan meedenken over het verbeteren van de situatie voor werkgever en de werknemer met veel mantelzorgtaken.

Neem hiervoor contact op met Monique Scholten via moniquescholten@swhattem.nl of bel naar 038 – 44 32 881 / 06 83 90 59 95