Team SWHattem geeft enthousiast gezamenlijk handen en voeten aan welzijnswerk in Hattem.
Met elkaar waarborgen we de kwaliteit van ons werk.

Henk Dekker

Directeur

henkdekker@swhattem.nl

Tel. 038 – 44 32 881

Bernadette Verbiesen

Ouderenwerk / huisbezoeken

Tel. 038 – 44 32 881

Greet Jans

Financiën / Op Ko€rs

Tel. 038 – 44 32 881

Monique Scholten

Mantelzorg / Welzijn op recept

Tel. 06 83 90 59 95

Susanne Berends

Jongeren / Steunouder

Tel./WhatsApp: 06 12 53 00 48

Dennis Visscher

Jongeren

Tel./WhatsApp: 06 12 53 00 48

Janine Verduijn

 Geheugensteunpunt

Tel. 038 – 44 32 881

Mirjam Bongertman

 Op Ko€rs

Tel. 038 – 44 32 881