Team SWHattem geeft enthousiast gezamenlijk handen en voeten aan welzijnswerk in Hattem.
Met elkaar waarborgen we de kwaliteit van ons werk.

Henk Dekker

Henk Dekker

Directeur

Tel. 06 51 64 70 33

Bernadette Verbiesen

Ouderenwerk / Huisbezoeken

Tel. 038 – 44 32 881

Greet Jans

Financiën / Op Ko€rs

Tel. 038 – 44 32 881

Monique Scholten

Mantelzorg / Welzijn op recept

Tel. 06 83 90 59 95

Mariëtte van Raalte

Mantelzorg / Steunouder

Tel. 06 20 04 68 59

Byco Hoff

Jongeren

Tel./WhatsApp: 06 20 36 12 17

Mirjam Jonker

Mirjam Jonker

Jongeren

Tel./WhatsApp: 06 12 53 00 48

Janine Verduijn

 Geheugensteunpunt

Tel. 06 83 93 44 73

Mirjam Bongertman

 Op Ko€rs / Vrijwilligersacademie

Tel. 06 83 94 23 18