Team SWHattem geeft enthousiast gezamenlijk handen en voeten aan welzijnswerk in Hattem.
Met elkaar waarborgen we de kwaliteit van ons werk.

Henk Dekker

Directeur

henkdekker@swhattem.nl

Tel. 06 51 64 70 33

Bernadette Verbiesen

Ouderenwerk / Huisbezoeken

Tel. 038 – 44 32 881

Greet Jans

Financiën / Op Ko€rs

Tel. 038 – 44 32 881

Monique Scholten

Mantelzorg / Welzijn op recept

Tel. 06 83 90 59 95

Susanne Berends

Jongeren / Steunouder

Tel./WhatsApp: 06 12 53 00 48

Byco Hoff

Jongeren

Tel./WhatsApp: 06 20 36 12 17

Janine Verduijn

 Geheugensteunpunt

Tel. 06 83 93 44 73

Mirjam Bongertman

 Op Ko€rs

Tel. 06 83 94 23 18