Team SWHattem geeft enthousiast gezamenlijk handen en voeten aan welzijnswerk in Hattem. Met elkaar waarborgen we de kwaliteit van ons werk.

Vacature

Directeur

Bernadette Verbiesen

Coördinator Ouderenwerk
Coördinator Huisbezoeken

Greet Jans

Financieel medewerker
Personenalarmering
Op Ko€ers

Monique Scholten

Coördinator Mantelzorg

Susanne Berends

Jongerenwerker
Coördinator Steunouder

Evelyn Stoffer

Jongerenwerker

Janine Verduijn

Coördinator Geheugensteunpunt

Mirjam Bongertman

Coördinator Op Ko€rs