Een enthousiast team van medewerkers gaat er gezamenlijk voor om het welzijnswerk in Hattem handen en voeten te geven. Met elkaar waarborgen we de kwaliteit van ons werk.

Vacature

Directeur

Bernadette Verbiesen

Sociaal cultureel werker
Ouderenwerk  |  Vrijwilligers
Administratie

Greet Jans

Financieel medewerker
Personenalarmering
Op Ko€ers

Monique Scholten

Coördinator Mantelzorg

Susanne Berends

Jeugd- en jongerenwerker
Steunouder

Janine Verduijn

Coördinator Geheugensteunpunt

Mirjam Bongertman

Coördinator Op Ko€rs