Team SWHattem geeft enthousiast gezamenlijk handen en voeten aan welzijnswerk in Hattem. Met elkaar waarborgen we de kwaliteit van ons werk.

Vacature

Directeur

Bernadette Verbiesen

 Ouderenwerk / Huisbezoeken

Greet Jans

Financiën /Op Ko€rs

Monique Scholten

Mantelzorg / Welzijn op recept

Susanne Berends

Jongeren / Steunouder

Evelyn Stoffer

Jongeren

Janine Verduijn

 Geheugensteunpunt

Mirjam Bongertman

 Op Ko€rs