Huisbezoek 75-jarigen

In Hattem bevindt zich, net als in heel Nederland, een toenemend aantal (eenzame) ouderen. Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, zijn zij ook meer afhankelijk van sociale netwerken en/of professionele instanties. Veel ouderen kennen het aanbod van zorg en welzijn niet goed, of weten de juiste weg daarnaartoe niet goed te vinden.

De gemeente Hattem vindt het belangrijk dat iedere inwoner zich prettig voelt en zolang mogelijk ‘mee kan doen’ aan de samenleving. Daarom is er in januari 2019 gestart met de Huisbezoeken aan 75-jarigen. Dit project is, in opdracht van de gemeente, uitgevoerd door Stichting Welzijn Hattem.

Tijdens de bezoeken bekijken de vrijwillige ouderenadviseurs aan de hand van een vragenlijst samen met de bewoners waar behoefte aan is. Deze uitgebreide vragenlijst over gezondheid, wonen, mobiliteit en vervoer, welbevinden, financiën, tijdsbesteding, beweging en contacten kan veel verheldering geven over de woon- en leefsituatie van 75-jarigen. Daarnaast kunnen er op een laagdrempelige manier vragen worden gesteld en indien nodig, acties worden uitgezet onder begeleiding van Stichting Welzijn Hattem.

Helaas moeten we deze bezoekjes vanwege corona stilleggen. We hopen in oktober weer te kunnen starten.

Voor meer informatie: 038 – 44 32 881 / info@swhattem.nl