NIEUWSTE BERICHTEN

OUDEREN

Naar alle berichten

Huisbezoek 75-jarigen

De huisbezoeken aan 75-jarigen zijn een initiatief van de Gemeente Hattem en SWH. Sinds 2018 nodigen vrijwillige ouderenadviseurs 75-jarigen uit voor een afspraak en met succes. De huisbezoeken worden nagenoeg altijd als erg zinvol ervaren.

Tijdens het huisbezoek gaat het o.a. over de leefwereld, gezondheid en welbevinden, maar ook over zaken die in de nabije of verdere toekomst liggen. Denk aan bijvoorbeeld wonen en afspraken rondom ziekte en overlijden. Daarbij maken de ouderenadviseurs gebruik van het overzicht van verschillende diensten in Hattem, de ‘sociale kaart’. Deze is ook online te raadplegen via www.swhattem.nl/zorg-in-beeld. Wanneer er tijdens het gesprek verdere vragen opkomen geeft de ouderenadviseur passend advies waar mogelijk, of verwijst door naar de juiste partij.

De huisbezoeken zijn altijd vertrouwelijk. De geanonimiseerde uitkomsten van de huisbezoeken worden ook gebruikt om de behoeften van inwoners in Hattem in kaart te brengen, zodat SWH, de Gemeente Hattem of andere partijen/inwoners hiermee aan de slag kunnen gaan.

Voor meer informatie: 038 – 44 32 881 / info@swhattem.nl