Nieuwste berichten Hattem Actief

Naar alle berichten

Hattem Actief

Hattem Actief zet zich in om mensen te activeren. Dat kan door sport en bewegen, maar ook door ontmoeten.

Kijkt u voor het sportaanbod op de sociale kaart: sport en bewegen. Hier vindt u ook Vitaal50+, hét platform voor sport, gezondheid en vitaliteit voor de 50+ doelgroep. De aansluitende verenigingen, clubs, organisaties en losse activiteiten zullen zich samen hard maken om een mooi netwerk op te bouwen voor deze doelgroep, om zo een ieder te helpen bij hun sport-, beweeg- en leefstijlwensen.

Of neemt u deel aan de koffie-inlopen, koffiegroep Een goed gesprek, kom klaverjassen of handwerken, of bezoek eens het Repair Café, dat naast nuttige reparaties ook gezelligheid biedt.

Verbinding
We zijn trots op de verbinding in Hattem. Naast het bloeiende verenigingsleven worden er bijvoorbeeld ook ontmoetingen georganiseerd vanuit de kerken. Samen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen en naar elkaar omkijkt.

Wij stimuleren je te ontdekken wat jij kunt, wat jij nodig hebt om in je kracht te staan en je talenten te gebruiken. Loop bij ons binnen, mail of bel ons. Beweeg met ons mee!