Home 2020-05-06T13:06:31+00:00

Maatregelen t.a.v. Coronavirus

Stichting Welzijn Hattem schrapt alle activiteiten voor jong (inclusief het jongerencentrum) en oud (inclusief huisbezoeken). Deze maatregel geldt voorlopig tot 20 mei 2020. Voor informatie en advies kunt u van maandag t/m donderdagochtend van 9.00 uur – 12.00 uur bellen op 038-4432881 of mailen naar info@swhattem.nl. Voor het spreekuur Op KO€RS zijn we elke dinsdagmiddag van 14.00 uur – 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 038-4432881.

Voor jongeren zijn we bereikbaar via straatwerk en via het centrale nummer; 038-4432881

Samen met Het Rode Kruis en gemeente Hattem heeft SWH een Corona hulppunt opgezet. Een centraal punt waar alle inwoners die hulp, praktische ondersteuning of een luisterend oor nodig hebben contact mee op kunnen nemen. U kunt bellen of mailen naar 038-4432881 / coronahulp@swhattem.nl

Voor de oudere Hattemer maken SWH en RTV Hattem sinds half maart een speciaal radioprogramma in deze Corona tijd. Deze coproductie onder de naam SWH Speciaal wordt elke dinsdagmorgen van 9.00 uur – 10.00 uur uitgezonden en heeft een afwisselend programma met informatie, gasten die gebeld worden, tips, een gedicht e.d.

We wensen u veel sterkte toe de komende tijd. Pas goed op elkaar!

Namens alle medewerkers van SWH,

Mathilde Stam

Directeur

Over onze organisatie

Stichting Welzijn Hattem (SWH) is een actieve welzijnsorganisatie. SWH heeft als missie de zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten en sociaal isolement te voorkomen. Hiervoor is het nodig de samenredzaamheid en sociale samenhang in de gemeente te vergroten. Dat doet SWH door problemen en kansen te signaleren, nieuwe ontwikkelingen te initiëren, projecten te coördineren en waar nodig, concrete hulp, zorg en ondersteuning te bieden. SWH verbindt mensen met elkaar en met hun directe sociale omgeving.

‘Dichtbij en in de buurt’

In onze visie is het zo veel mogelijk de gemeenschap zelf die de kwetsbare mensen opvangt. SWH is daarin de vanzelfsprekende partner in de buurt. Voor individuele inwoners, groepen inwoners en voor professionele- en vrijwilligersorganisaties. SWH is zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar voor iedereen. Ons motto is: ‘Dichtbij en in de buurt’.

Uitgaan van Eigen Kracht

Ons werk kenmerkt zich door het feit dat we steeds uitgaan van de eigen kracht van mensen. Wij willen bereiken dat onze (kwetsbare) inwoners hun eigen kracht hervinden en benutten.
Dit doen we in nauwe samenwerking met onze vrijwilligers.

U bent bij ons welkom met al uw vragen.
Wij zorgen ervoor dat u op de juiste plek komt!

Stichting Welzijn Hattem is een actieve welzijnsorganisatie. Wij zijn er voor iedereen die hulp nodig heeft of actief betrokken wil blijven tussen de mensen in in Hattem. Wij zijn actief binnen het sociale domein die zich richt op de kwetsbare inwoners van Hattem. Wij bemiddelen, ondersteunen en verbinden mensen binnen Hattem.

U bent bij ons welkom met al uw vragen.
Wij zorgen ervoor dat u op de juiste plek komt!

Wij willen er zijn. Dichtbij en in de buurt!

Geheugensteunpunt dementie

Voor iedereen die te maken krijgt met dementie is er elke week een inloopspreekuur voor praktische vragen.

Maandag 10.00-12.00 uur
 

Gezellige inloopochtend

Gezellig andere mensen ontmoeten met een kop koffie of thee, een praatje, een spel of het lezen van een tijdschrift of de krant. 

Woensdag 9.30 – 12.00 uur
Kosten: € 1,00 

Handwerkcafé

Voor iedereen die aan de slag wil met breien, haken of een andere handwerktechniek is er een gezellige inloop.

Elke donderdagochtend zijn beginners en gevorderden van harte welkom.

Repair Café

Niet weggooien die kapotte broodrooster, kinderfietsje, speelgoed, kledingstuk of wat dan ook.
Enthousiaste vrijwilligers helpen in een ontspannen sfeer kapotte spullen te repareren.

Elke laatste maandag van de maand