Wij zijn er voor iedereen

Stichting Welzijn Hattem zet zich in voor het welzijn van de inwoners van Hattem.

Om werkelijk iets te bereiken is samenwerken essentieel. Dit doen wij met de gemeente, maar ook met partners zoals Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Interakt Contour, Hanzeheerd De Bongerd en vrijwilligersorganisaties. Wij zijn actief op onder andere Brede basisvoorziening, Jeugd-, jongeren- en straatwerk, Geheugensteunpunt Dementie en Preventie activiteiten sport en spel.

Slide Jongeren

Slide Vrijwilligers

Slide Ouderen

Slide Mantelzorg

Slide Op Ko€rs

Slide Repair café

Slide Maatjes

Slide Welzijnsrecept

Slide Straatwerk

Slide Bewegen
Volwassenen