NIEUWSTE BERICHTEN

Naar alle berichten

Over Stichting Welzijn Hattem

Stichting Welzijn Hattem is een kleine, laagdrempelige organisatie die goed in kan spelen op belangrijke, voornamelijk preventieve ontwikkelingen van welzijn in de gemeente Hattem.

U bent bij ons welkom met al uw vragen. Wij zorgen ervoor dat u op de juiste plek komt!

Directie

de heer Henk Dekker, directeur  henkdekker@swhattem.nl

Bestuur

Het bestuur van Stichting Welzijn Hattem is onbezoldigd en bestaat uit:

mw. Susanne (S.) Plass, voorzitter  susanne.plass@swhattem.nl
mw. Hilmar Wiechers, secretaris  
de heer Niels (N.M.) van Oostveen, penningmeester niels.vanoostveen@swhattem.nl
Mw. Ria Brands, lid,

Beleidszaken

Klik hier om ‘Strategische koers Stichting Welzijn Hattem 2023-2026’ te lezen.

Jaarverslagen

Klik hier om het Jaarverslag 2022 te lezen.
Klik hier om het Jaarverslag 2021 te lezen.
Klik hier om het Jaarverslag 2020 te lezen.
Klik hier om het Jaarverslag 2019 te lezen.
Klik hier om het Jaarverslag 2018 te lezen.


Anbi

Met een ANBI status hebben gevers de mogelijkheid om de giften voor de inkomstenbelasting af te trekken. Die ANBI status is vanaf 01-01-2018 aan SWH toegekend (RSIN nummer 4235964). Stichting Welzijn Hattem heeft voldaan aan bijbehorende publicatieverplichtingen en andere verplichtingen. Bekijk hier het Standaardformulier Publicatieplicht.

Klik hier om de Jaarrekening 2022 in te zien.