Over Stichting Welzijn Hattem

Stichting Welzijn Hattem is een kleine, laagdrempelige organisatie die goed in kan spelen op belangrijke, voornamelijk preventieve ontwikkelingen van welzijn in de gemeente Hattem.

U bent bij ons welkom met al uw vragen. Wij zorgen ervoor dat u op de juiste plek komt!

Directie

Vacature

Bestuur

Het bestuur van Stichting Welzijn Hattem is onbezoldigd en bestaat uit:

mw. Susanne (S.) Plassschil, voorzitter
mw. Wilma (W.A.) van Hulst, secretaris
de heer Niels (N.M.) van Oostveen, penningmeester
de heer Herman (H.) van Raalte, lid
vacature, lid

Beleidszaken

Klik hier om het visiedocument ‘Dichtbij en in de buurt’ te lezen.
Klik hier om het Plan van aanpak Brede basisvoorziening te lezen.

Jaarverslagen

Klik hier om het Jaarverslag 2020 te lezen.
Klik hier om het Jaarverslag 2019 te lezen.
Klik hier om het Jaarverslag 2018 te lezen.
Klik hier om het Jaarverslag 2017 te lezen.
Klik hier om het Jaarverslag 2016 te lezen.