Repair Café: Weggooien mooi niet!

In Nederland gooien we veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn.

Duurzaamheid, we kunnen er niet meer omheen. Verlengen van de levensduur van een product is een manier om de afvalberg te verminderen en grondstoffen beter te benutten zonder dat (milieubelastende) processen nodig zijn om weer nieuwe producten te produceren. Helaas is het steeds meer gebruikelijk om een product dat stuk is weg te gooien. Vaak weten we niet hoe het gerepareerd kan worden en winkels zijn nauwelijks ingesteld om iets te repareren.

Het Repair Café van Stichting Welzijn Hattem biedt uitkomst!
In het Repair Café wordt door deskundige vrijwilligers gekeken of iets nog gerepareerd kan worden en zo ja, dan voeren zij deze reparatie samen met de bezoeker uit.
Het Repair Café is gratis (vrijwillige bijdrage) en de bezoeker kan terecht voor kleine reparaties aan bijvoorbeeld elektrische apparaten, speelgoed e.d.

We krijgen nog wel eens de vraag of de gratis toegankelijke repareerbijeenkomsten geen concurrentie zijn voor professionele reparateurs. Het antwoord is: in tegendeel. Met het Repair Café willen we de mogelijkheid van repareren juist onder de aandacht brengen. Regelmatig worden bezoekers doorverwezen naar de professionals die er (nog) zijn. Dus van concurrentie is geen sprake. De hoofddoelstelling van het Repair Café is het met elkaar kapotte spullen een nieuw leven geven! Een duurzaam initiatief in het mooie groenrijk Hattem.

Tevens zijn wij nog op zoek naar vrijwillige reparateurs. Is het wat voor u om 1x in de maand kleine reparaties uit te voeren? Meldt u zich dan aan als vrijwilliger bij Stichting Welzijn Hattem, 038 – 443 28 81 / info@swhattem.nl

Repair Cafe: Elke 1e maandagmiddag van de maand (6 november) van 13.30 – 15.30 uur
Waar: De Marke, Daendelsweg 2, Hattem