In het kader van het ouderenproject van Stichting Welzijn Hattem en het Rode Kruis, zijn er in de afgelopen maanden tal van huisbezoeken geweest bij inwoners die in het jaar 2019 75 jaar zijn geworden. Deze bezoekjes werden zeer gewaardeerd en als positief ervaren.

De deelnemer kon zijn/haar verhaal kwijt over wonen, veiligheid, gezondheid, mobiliteit, welbevinden en wat nog verder ter tafel kwam.  Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, zijn zij ook meer afhankelijk van sociale netwerken en/of professionele instanties. Veel ouderen kennen het aanbod van zorg en welzijn onvoldoende, of weten de juiste weg daarnaartoe niet goed te vinden. De gemeente Hattem vindt het belangrijk dat iedere inwoner zich prettig voelt en zolang mogelijk ‘mee kan doen’ aan de samenleving. Daarom gaan we door met de Huisbezoeken aan 75-jarigen.

I.v.m. Corona hebben we deze bezoekjes helaas  stil moeten leggen, we hopen in oktober 2020 weer te starten met de nodige maatregelingen volgens het RIVM.

Daardoor is het mogelijk dat elke inwoner die in het jaar 2020 75 jaar wordt, binnenkort een brief ontvangt met een verzoek om toestemming voor een huisbezoek. De 75-jarigen die dit wensen, worden op afspraak thuis bezocht door vrijwillige ouderenadviseurs van Stichting Welzijn Hattem en het Rode Kruis, die begeleid worden door de Coördinator Ouderenwerk van Stichting Welzijn Hattem, Bernadette Verbiesen. Tijdens de bezoeken bekijken de vrijwillige ouderenadviseurs aan de hand van een vragenlijst samen met de bewoners waar behoefte aan is. Deze uitgebreide vragenlijst over gezondheid, wonen, mobiliteit en vervoer, welbevinden, financiën, tijdsbesteding, beweging en contacten kan veel verheldering geven over de woon- en leefsituatie van 75- jarigen. Hierdoor wordt men zich ook meer bewust van de eigen situatie op basis waarvan zelf actie ondernomen kan worden. Daarnaast kunnen er op een laagdrempelige manier vragen worden gesteld en indien nodig, acties worden uitgezet onder begeleiding van Stichting Welzijn Hattem.

Voor meer informatie: 038-4432881 / info@swhattem.nl