Nieuwe ronde huisbezoeken aan 75-jarige Hattemers

HATTEM – De nieuwe ronde huisbezoeken is van start gegaan. Hattemers die in 2023 75 jaar worden of zijn geworden kunnen een uitnodigingsbrief verwachten voor een huisbezoek van één van de vrijwillige ouderenadviseurs van Stichting Welzijn Hattem (SWH).

De Huisbezoeken aan 75-jarigen zijn een initiatief van de Gemeente Hattem en SWH. Sinds de start in 2018 heeft Bernadette Verbiesen vanuit SWH de huisbezoeken gecoördineerd, en met succes: meer dan driekwart van alle mensen die worden uitgenodigd krijgen uiteindelijk ook een huisbezoek, en deze worden nagenoeg altijd als erg zinvol ervaren.

Openheid
Het geheim is misschien wel de openheid waarmee de vrijwillige ouderenadviseurs het gesprek aangaan. Tijdens het huisbezoek gaat het o.a. over de leefwereld, gezondheid en welbevinden, maar ook over zaken die in de nabije of verdere toekomst liggen. Denk aan bijvoorbeeld wonen en afspraken rondom ziekte en overlijden. Daarbij maken de ouderenadviseurs gebruik van het overzicht van verschillende diensten in Hattem, de ‘sociale kaart’. Deze is ook online te raadplegen via www.swhattem.nl/zorg-in-beeld. Wanneer er tijdens het gesprek verdere vragen opkomen geeft de ouderenadviseur passend advies waar mogelijk, of verwijst door naar de juiste partij.

Bernadette geeft binnen SWH voor het nieuwe seizoen het stokje door aan haar collega Mariëtte van Raalte. Zij kijkt ernaar uit om met de huisbezoeken aan de slag te mogen gaan: “Ik ben opgeleid tot gerontoloog, een ouderenspecialist die zich op maatschappelijk gebied richt op het goede leven. Dit project past dus helemaal bij mij. En het fantastische team van ouderenadviseurs voelt als een cadeautje, want zij draaien inmiddels al een paar jaar mee en weten echt van wanten.”

Betekenisvol
De ouderenadviseurs zelf vinden het erg mooi om te doen: je komt echt bij de mensen thuis, wat het heel betekenisvol en afwisselend werk maakt. Daarnaast komt het team regelmatig bij elkaar om af te stemmen en te bespreken of de adviezen en gespreksonderwerpen actueel en relevant genoeg zijn. Er is nog plaats voor nieuwe ouderenadviseurs. Ben jij iemand die zich ook graag als vrijwilliger zou willen inzetten voor dit project, neem dan contact op met SWH voor een kennismaking met Mariëtte.

“We hopen ook dit jaar weer veel inwoners van Hattem te mogen bezoeken. De uitkomsten worden anoniem verwerkt en gebruikt om Hattem zo zo veilig en prettig mogelijk te houden voor iedereen. Van tijd tot tijd wordt de Gemeente Hattem bijgepraat over de bevindingen, zoals de behoefte aan leeftijdsbestendige woningen en parkeren in de binnenstad. Door deze wensen en/of klachten in kaart te brengen kan de gemeente hier beter op anticiperen.”

Voor vragen over het project of andere diensten van SWH kan er contact worden opgenomen via 038 – 443 28 81  |  Whatsapp: 06 20 04 68 59  |  E-mail: info@swhattem.nl / Socials: @swhattem