Met het project Vitaal 50+ wil een groot aantal verenigingen onder leiding van HUB-buurtsportcoach Leon ten Klooster de senioren in Hattem fit en vitaal houden. Maandagavond was de start van Vitaal 50+ in aanwezigheid van een groot aantal deelnemende organisaties en verenigingen bij de Dutch Golf in Hattem.

Team Vitaal 50+ HattemOp initiatief van Anne Groen heeft de gemeente Hattem de uitvoering van Vitaal 50+ neergelegd bij de buurtsportcoaches. De projectgroep bestaande uit Anne Groen (Hattemer Bridge Sport), Wim van Selling (tafeltennisvereniging Smash), Bernadette Verbiesen (SWH) en buurtsportcoach Leon ten Klooster is daarop aan de slag gegaan.

Door meer bekendheid te creëren en het aanbod van sporten voor senioren onder de aandacht te brengen hopen de deelnemers zoveel mogelijk ouderen in beweging te krijgen. Samen met de deelnemers en initiatiefnemers wordt invulling gegeven aan Vitaal 50+ de komende tijd. “Het maakt immers niet uit maakt in welke mate je sport. Zolang je maar lekker blijft bewegen.”