Vrijwilligers maken kennis met AED

Een groot succes was het. De workshop ‘Reanimatie en AED, maak er kennis mee’, die vanuit de Vrijwilligersacademie Noord Oost Veluwe werd aangeboden, afgelopen donderdag in MFC De Marke.

Dmitri van Goor, ambulancechauffeur en trainer, wist in één avond veel belangrijke kennis over te brengen aan de groep. Hoe handel je wanneer iemand neervalt en niet meer aanspreekbaar is?

Iedere deelnemer heeft op de reanimatiepop en met de AED zelf kunnen oefenen. Er was een heel goede sfeer, met vrijwilligers vanuit allerlei verschillende organisaties. De samenwerking was mooi en er werd veel van elkaar geleerd. Er hangt geen officieel certificaat aan deze workshopavond, maar er zijn wel weer meer vrijwilligers die weten wat ze te doen staat als zich een noodsituatie voordoet!

Klik hier voor meer informatie over de Vrijwilligersacademie, of mail naar mirjambongertman@swhattem.nl