Een goed gesprek

Samen met Stichting Welzijn Hattem organiseert Ria Pool Meeuwsen de koffiegroep Het goede gesprek. De deelnemers praten over allerlei onderwerpen die gaan over leven en samenleven, waarbij het niet gaat om boekenwijsheid, maar om persoonlijke ervaringen en inzichten.

Ria Pool-Meeuwsen

Ria is werkzaam als zelfstandig geestelijk verzorger. Al jaren ondersteunt zij mensen bij levensvragen en ingrijpende ervaringen. Betrokken en doortastend als ze is, leidt ze de gesprekken met een zekere lichtheid in goede banen. Daardoor wordt het geen meningenfabriek, maar een koffie-ochtend waar naar elkaar geluisterd wordt.

Ria: “Lijkt het je fijn om in een kleine groep open en nieuwsgierig met elkaar te praten over wat jij belangrijk vindt in het leven? Over wat jij zinvol vindt? Wil je graag horen hoe anderen daarover denken en wil je je door hun verhalen laten inspireren? De deelnemers van vorig jaar ontdekten dat vragenstellen veel prettiger is dan meninggeven. Ze ervaren dat het diepgaande gesprekken zijn, waarbij ze samen het thema onderzoeken in plaats van bediscussiëren. Het zijn gesprekken waar we soms stil luisteren, maar waar we ook samen genieten.”

De data zijn woensdag 13 en 20 maart, 10,17 en 24 april, 1 en 8 mei
Vanaf 10.15 uur kunt u binnenlopen, het gesprek is van 10.30-11.30 uur.

Waar: De Salon in de Marke, Daendelsweg 2 Hattem
U hoeft zich niet aan te melden voor deze gratis koffie-ochtenden. U kunt elk moment instappen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bernadette Verbiesen, Stichting Welzijn Hattem, tel. 038 4432881
Ria Pool Meeuwsen, La Scuola, tel. 06 52 373 378