Wonen

Huishoudelijke hulp
zorg-instellingen
huisvesting
Maaltijd-voorziening
Veilig wonen
terug naar overzicht
huishoudelijke hulp

Burenservice (particulier)
Prins Bernhardlaan 5
8051 NZ Hattem
Tel. 06 – 468 441 44
hattem@burenservice.nl
www.burenservice.nl

Saar aan Huis (particulier)
Tel. 038 – 200 18 50
zwolle@saaraanhuis.nl
www.saaraanhuis.nl

WMO-loket Gemeente Hattem
Aanvragen huishoudelijk hulp
Tel. 038 – 44 316 16
www.hulpwijzerhattem.nl

huisvesting

Handig geregeld Wapenveld
Langer thuis wonen met aanpassingen
Parkweg 2
8191 JL Wapenveld
Tel. 06 – 167 157 45
www.handiglangerthuiswonen.nl

WMO-loket Gemeente Hattem
Aanpassingen aan uw woning
Tel. 038 – 44 316 16
www.hulpwijzerhattem.nl

Woonstichting Triada
Eperweg 61
8181 EV Heerde
Tel. 0578 – 67 66 66
info@triada.nl
www.triada.nl

Maaltijdvoorziening

IJsselheem
De Bongerd
Dagelijks warme en koelvers maaltijden
Bongerd 32
8051 VL Hattem
Tel. 038 – 444 58 51
Locatie De Bongerd
info@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl

veilig wonen

Personenalarmering
Hulp inroepen via personenalarmering (langer veilig thuis wonen)
Stichting Welzijn Hattem
Tel. 038 – 44 328 81
info@swhattem.nl

zorginstellingen

Intra- en extramuraal wonen met een aanbod van diensten.

IJsselheem
De Bongerd

Bongerd 32
8051 VL Hattem
Tel. 038 – 444 58 51
Locatie De Bongerd
info@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl

Driezorg
Hof van Blom 2-82
8051 JS Hattem
Tel. 038 200 11 00
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl

InteraktContour
Gespecialiseerde zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel.
Veldweg 36
8051 NS Hattem
tel. 038 – 444 19 56
www.interaktcontour.nl

Verpleeginstelling Het Baken
Locatie Hoenwaard
Hof van Blom 5
088-2581009
www.zorgverlening-hetbaken.nl