Slide

Stichting Welzijn Hattem zet zich in voor het welzijn van de inwoners van Hattem.

Welzijn is anderen ontmoeten, meer bewegen, andere mensen leren kennen, naar buiten kunnen, uitstapjes maken, je nuttig maken voor de samenleving, jezelf ontplooien en gesteund worden waar nodig. Wij stimuleren je te ontdekken wat je nog wél kan en wat jij nodig hebt om in je kracht te staan en je talenten te gebruiken.

Ieder mens heeft weleens een steuntje in de rug nodig. Lukt het je (even) niet op eigen kracht? Dan biedt SWH steun, op het gebied van welzijn en informele zorg. Loop bij ons binnen, mail of bel ons. Beweeg met ons mee!

Alles op het gebied van welzijn en (lichte) zorg, Mantelzorg, Welzijn op recept, Diensten.

Vrijwilligersvacaturebank en Vrijwilligersacademie.

Inlopen, creatief & spel en sportactiviteiten.

Jongerencentrum The Hangout, straatwerk, jonge mantelzorgers.

En verder…

Naar alle berichten